Search Engine Marketing (SEM)

Annonsering med Google Adwords

Vad är SEM

SEM står för search engine marketing och innefattar annonsering i sökmotorer som Google, Yahoo och Bing. Man kan också benämna det som SEA (search engine advertising), PPC (pay per click) och sponsrade länkar.

 

Varför SEM?

SEM är en naturlig del av mediamixen där du möter besökare som aktivt letar efter dig eller dina produkter. Kanalen kan både fungera som instegs- och avslutskanal, beroende på målsättning och strategi. SEM kännetecknas av hög mätbarhet, hög interaktionsgrad hos besökarna och ofta bra avslutsfrekvens i förhållande till andra kanaler.

 

Hur vi arbetar med SEM

Vi arbetar starkt resultatfokuserat och anpassar alltid både kampanjer, strategier och rapportering efter målsättningar och förutsättningar. Vi ser regelbundet över säsongs- och branschtrender, övervakar konkurrenssituationen samt gör nulägesanalyser för att estimera utfall och lägga en strategi som vi tillsammans tror på.

 

Förutom kampanjhantering arbetar vi även med:

  • Attribution
  • Remarketing
  • Google shopping – (för de marknader där det är tillgängligt)
  • Enhetsstrategier
  • Feed-lösningar
  • Nuläges- och branschanalyser
  •  A/B testning på annonser och landningssidor
  • Utbildningar

Vår kompetens inom SEM

På iProspect finns ett av Sveriges vassaste SEM-team och som bolag har vi jobbat med sök i mer än 10 år. iProspect finns på över 40 marknader och vi är en av de största sökbyråerna, både i Sverige och globalt.

Givetvis är vi certifierade i Google AdWords, både som bolag och individer. Vi har en bred kompetens inom teamet med olika specialistkompetenser inom bland annat attribution, mobilt, GDN, Youtube, remarketing och Google shopping.

Kontakta oss för mer information.

Dentist Murrieta | Custom paper writing best paper writing services buy top quality custom.